Relacje biznesowe (B2B), definicja, zalety, wady

Dziś przybliżę materię, na której pracuję, a więc sprecyzuję zakres zjawiska, jakim  są  relacje biznesowe (inaczej: business-to-business, B2B). Istniejące zakresy znaczeniowe definicji pojęcia relacje biznesowe można podzielić na 3 grupy:

  1. Szerokie znaczenie: wszystko, co dotyczy współpracy czy chociażby kontaktów między przedsiębiorstwami to relacje biznesowe,
  2. Internetowe znaczenie: wszystko, co dotyczy kontaktowania się przedsiębiorstw w internecie w zakresie e-biznesu to relacje biznesowe (wszelkie systemy wspomagające sprzedaż, programy lojalnościowe, itp.)
  3.  Wąskie znaczenie: zaawansowana, długotrwała współpraca między przedsiębiorstwami, obfitująca w interakcje interpersonalne i wzajemne dostosowania.

Dla mnie w centrum zainteresowania jest relacja biznesowa w wąskim znaczeniu. Co więc nie jest relacją biznesową w tym kontekście? Relacjami nie są pojedyncze transakcje, kontakty, w których liczy się jedynie uzyskanie/sprzedanie produktu lub usługi. Dobrze prowadzone kontakty mogą się oczywiście stać początkiem relacji. Nieco podobnym zjawiskiem jest też „pseudorelacja”, w której więzi opierają się o przywiązanie np. do marki, nieosobowych cech przedsiębiorstwa. To też nie są relacje.

Co więc jest relacją? (więcej…)

Czytaj dalej Relacje biznesowe (B2B), definicja, zalety, wady