Chemia / zestrojenie – bycie w kontakcie w relacjach B2B

Czym jest zestrojenie w relacji b2b? …chemia relacji… 2 zdania i partner już wie, co chcę zrobić. Jego propozycje są strzałem w 10, a przynajmniej w 9, co jest zachętą, by zaszaleć z projektem i zrobić razem coś naprawdę niebanalnego, by wyjść poza sztampę. Mam ochotę przekierować do tego partnera inne moje zasoby, by tę współpracę dopieścić i rozwinąć.

Porozumienie, świetny kontakt, dogadywanie się, łapanie w lot myśli, ogromna przyjemność współpracy.

Zestrojenie w relacji B2B – definicja

ZESTROJENIE w relacji biznesowej (potocznie zwane chemią) rozumiem jako stan pomiędzy partnerami biznesowymi charakteryzujący się zestrojeniem osobowości uczestników i wysoką efektywnością współpracy w stosunku do innych relacji biznesowych. Oznacza to szybszą identyfikację potrzeb obu stron i trafne odpowiedzi na nie w ramach współpracy. Ważna jest tu wysoka użyteczność i przyjemność wypracowywania wspólnej wartości.

Źródła i korzyści zestrojenia w relacji B2B

Czasami to efekt nowości: nowy partner oznacza nowy wachlarz możliwości, świeże pomysły, co stanowi zazwyczaj pewne urozmaicenie w pracy, w sposobie zaspokajania dotychczasowych potrzeb. Jeśli osobowości uczestników relacji wstępnie zestroją się, relacja ma szansę się rozwinąć, owocując korzyściami dla uczestników, organizacji i realizowanych wspólnie projektów.

Innym razem to zestrojenie jest wypracowywane w dłuższej współpracy. Osobowości uczestników nie są wzajemnie przeszkadzające, pozwalając na łatwy przepływ wiedzy i innych zasobów. Potrzeby partnerów relacji i sposoby ich zaspokajania są dobrze poznane, zasoby, by je zaspokoić – dostępne, nie trzeba się wzajemnie „prowadzić za rękę”. 

Zestrojenie w relacji B2B to frajda współpracy, porozumienie, chęć i możliwość robienia ciekawych rzeczy. Wystąpienie zestrojenia w relacji B2B to bardzo silna przesłanka do ponowienia współpracy, odsuwając na dalszy plan inne, bardziej „zwyczajne” relacje biznesowe, służące do zaspokojenia tych samych potrzeb.

Czy zestrojenie w relacji B2B może zaszkodzić współpracy?

Zestrojenie w relacji B2B daje zastrzyk energii do rozwoju i zacieśniania relacji, ale to miecz obosieczny. W przypadku świeżych relacji mogą się one szybko wypalić, jeśli wstęne wyobrażenia o współpracy nie potwierdzą się w rzeczywistości. Zawinić mogą tu cechy uczestników, charakter projektu (np. wydłużenie w czasie) czy organizacji.

Pułapką zarówno świeżych jak i dłuższych relacji jest obniżenie efektywności wynikające z nadmiernego zaufania; „przymykanie oka” na niespełnianie wymagań formalnych, czy niedociągnięcia we wspólnych projektach, często związane z rozwiniętych relacji interpersonalnych. Takie rozluźnienie w relacji stanowi poważne zagrożenie dla jej przyszłości, skłaniając niezadowolonego z efektywności partnera do poszukiwania efektywności w innych relacjach.

dr Ewa Hajduk-Kasprowicz

Badam, mediuję, facylituję. Dzielę się wiedzą i przemyśleniami dot. rozwiązywania sytuacji trudnych, konfliktowych oraz sposobami na budowanie porozumienia w relacjach w biznesie i nie tylko.