Mediacje, facylitacje – zbuduj kontakt z grupą

Mediuję w duchu NVC

Z tym, z kim pracuję:

  • docieram do tego, co naprawdę ważne,
  • wspieram, by zostało usłyszane to przez drugą osobę,
  • pomagam usłyszeć, co jest ważne dla drugiej strony
  • (jeśli uda się nawiązać kontakt) wspieram w budowaniu porozumienia dobrego dla wszystkich

Co można mediować?

KONFLIKTY  WEWNĘTRZNE: „czy zmienić pracę”, „którą opcję wybrać?”, „czy zakładać firmę?”…
Przydatne, gdy ciężko jest podjąć decyzję, by pójść całym sercem wybraną drogą.

KONFLIKTY  ZBIOROWE (2-8 osób): między członkami zarządu, szefami departamentów, m. pracownikiem i pracodawcą, w zespole, w związku, w rodzinie, m. przyjaciółmi…
Przydatne, gdy poziom emocji jest zbyt wysoki, osoby nie czują się bezpiecznie w swoim towarzystwie, niski jest poziom zaufania, czy też temat jest delikatny i łatwo o opatrzne szkodliwe nadinterpretacje. Mediator z zewnątrz zwiększa szansę na usłyszenie tego co najważniejsze, zachowanie dobrych relacji, a więc dobrej atmosfery (szczerość, zaufanie, bezpieczeństwo), współpracy i efektywności.

Prowadzę Uzgodnienia Systemowe

Uzgodnienia Systemowe to metoda facylitacji grupowego podejmowania decyzji. Celem jest znalezienie rozwiązania z największą akceptacją grupy, tj. takiego, które budzi najmniejszy opór uczestników, jednocześnie lepszego od rozwiązania „nic nie zmieniamy, będzie jak było dotychczas”. Uzgodnienia Systemowe to metoda mająca silny potencjał rozwiązywania konfliktów. Kieruje energię z dyskusji na pracę nad rozwiązaniami, wspiera konstruktywną współpracę nad rozwiązaniami.

Uzgodnienia Systemowe prxydają się zarówno w szybkich i prostych decyzjach, jak i skomplikowanych procesach, wymagających rozpoznanie, kreatywne budowanie rozwiązań, ich ocenę i wybór.

Facylituję dialog społeczny

Formuła do przepracowywania podziałów, budowania społeczności (od kilkunastu do 80 osób).

Przydatne, gdy ważne jest wzajemne zrozumienie potrzeb i trudności poszczególnych osób w zespole lub społeczności. Przynosi najtrwalsze i najbardziej spektakularne efekty, jak np. długotrwała współpraca na rzecz wspólnego celu, mimo początkowo głębokich podziałów. Proces powinien obejmować min 10 cotygodniowych spotkań do 3 h każde.

Facylituję kręgi naprawcze

Nieco inna forma pracy z konfliktem niż mediacja. Krąg pozwala, by konflikt rozkwitł w bezpiecznej atmosferze, dając możliwość mówienia i bycia wysłuchanym. W kręgu dąży się do zadośćuczynienia i odbudowy relacji.

Przydatny, gdy potrzeba pracy z konfliktem w grupie/zespole lub społeczności.